Lesné spoločenstvo v Kysaku, pozemkové spoločenstvo